Nela Lachová

| administratívny asistent |

Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva.
<Albert Einstein>

Nela ukončila vysokoškolské štúdium sociálnej antropológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia si zvolila odbornú profiláciu a terénny výskum v oblasti psychologickej antropológie, v rámci ktorej sa zamerala na kognitívny vývin detí. Pracovala ako asistentka učiteľa v súkromnom predškolskom zariadení, zameranom na výučbu v anglickom jazyku. Rovnako má skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou s deťmi bez domova a zo sociálne slabších rodín. Momentálne pôsobí v Human Dynamic ako administratívna asistentka. Hovorí slovensky a anglicky.

“Od roku 2016 som sučasťou tímu, v ktorom ma motivuje jeho dynamické prostredie a každodenné výzvy. Napĺňa ma byť časťou celku, v ktorom mám svoje miesto a vidím výsledky svojej práce. Preto sa neustále snažím získavať skusenosti a inšpiráciu, ktorá by ma osobnostne posúvala a pomáhala zlepšovať moje zručnosti. Práca s ľuďmi mi tak ponúka široké spektrum rozvoja a rastu. Voľné chvíle trávim najradšej v prírode a spoznávaním nových miest, na ktorých dokážem zrelaxovať a načerpať novú energiu. Fyzický pohyb považujem rovnako za nenahraditeľný života budič.”