Katarína Síčová

| administratívny asistent |

Nedopustite, aby vaša mladosť skončila, a vy by ste nemali oči upriamené na budúcnosť!
<Ján Pavol II.>

Katarína je študentka bakalárskeho stupňa na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde študuje odbor podnikanie v obchode, so zameraním na marketingovú komunikáciu. Má skúsenosti s účtovníctvom, administratívou a personalistikou vo finančnom a zdravotníckom sektore. V Human Dynamic Europe podporuje reportingové a marketingové oddelenie. Vo voľnom čase sa venuje pripravovaniu detských táborov, turistike, lyžovaniu, hraniu bedmintonu a čítaniu kníh.

„Hovorí sa, že zmena je život. Moja zmena ma priviedla do spoločnosti Human Dynamic Europe. Tu sa cítim naozaj šťastná a sama sebou. Verím, že skúsenosti, ktoré tu získam mi ukážu správny smer v súkromnom, ale aj pracovnom živote.“