Anna Milanova

| psychológ | konzultant |

Anna poskytuje individuálne poradenstvo a psychoterapiu dospelým, ktorí prechádzajú emocionálnymi či inými ťažkosťami, ako sú depresia, úzkosti, stres, vyhoretie, ďalej životné krízy spojené s problematickými vzťahmi, traumy, násilie, odlúčenie, straty, proces smútenia a podobne. Anna poskytuje poradenstvo a terapiu deťom a adolescentom, ktorí prichádzajú s témami ako sú náladovosť, depresia, úzkosti, fóbie, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, problémy so sebahodnotením, obsesie, agresia a mnohé ďalšie. Anna absolvovala bakalárske štúdium psychológie a magisterské štúdium psychológie detí a dospievajúcich na Sofia University St.Kliment Ohridski. Postgraduálny diplom v oblasti základov pre psychoanalytickú prácu s deťmi a dospievajúcimi získala na univerzite v Sofii. Od roku 2014 sa špecializuje v psychoanalýze v Medzinárodnej psychoanalytickej asociácií. Anna pracovala ako psychológ v Centre pre rehabilitáciu, poradenstvo, psychoterapiu a psychoanalýzu Animus Association Foundation, kde poskytovala poradenstvo deťom, dospievajúcim a dospelým. Od roku 2016 je členom Atelier Affect Centre, ktoré sa zameriava na psychologické poradenstvo, terapiu a podporu, kde poskytuje poradenstvo pre klientov Human Dynamic Europe.