Daniela Hruškovičová

| psychológ | terapeut |

Kým neurobíte nevedomé vedomým, bude to riadiť váš život a vy to budete nazývať osudom.
<Carl Gustav Jung>

Daniela vyštudovala jednoodborovú psychológiu so zameraním na klinickú psychológiu na Karlovej Univerzite v Prahe. Absolvovala akreditovaný päťročný výcvik psychodynamickej psychoterapie SUR (komplexný program certifikovaného psychoterapeutického vzdelania v Českej republike). Svoje vzdelanie neustále rozširuje a čerpá nielen z seba skúsenostného výcviku, ale aj z ďalších kurzov zameraných na detskú psychológiu, rodinnú terapiu, z hypnoterapie, krízovej intervencie a zo psychodiagnostických metód. Daniela je kvalifikovaný psychológ a psychoterapeut, má dlhoročné skúsenosti v skupinovej i individuálnej terapii dospelých, dospievajúcich i detí, rovnako sa venuje rodinnej a párovej terapii. Vo svojej terapeutickej práci vytvára bezpečný a dôverný priestor a ku každému klientovi pristupuje individuálne, s úctou a pochopením pre jeho jedinečný príbeh. Ponúka pomoc a podporu v náročných životných situáciách a krízach, odbornú pomoc pri riešení partnerských a rodinných problémov, zvládanie stresu, úzkostných stavov, vyhorenie, komunikáciu v náročných situáciách a osobný rozvoj.

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v riadení ľudských zdrojov v medzinárodnom korporátnom, ale i startupovom prostredí sa venuje aj rozvoju manažérov a ich tímov, ľuďom na kľúčových pozíciách, ale aj mladým profesionálom a pomáha im zvládať organizačné i časové nároky ich role, rôzne zmeny a dosiahnutie cieľov. Daniela konzultuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

 

,,Terapeutický a inšpiratívny dialóg umožňuje ľuďom lepšie formulovať svoje myšlienky, reflektovať svoje skúsenosti, lepšie premýšľať a potom efektívnejšie konať tak, aby lepšie porozumeli nielen sebe ale aj svojmu okoliu. Pozrieme sa spolu na to, čo sa deje z rôznych uhlov pohľadov. Autenticita je moja cesta k budovaniu dôvery.“