Viera Soldánová

| psychológ | terapeut |

Viera vyštudovala psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne a komplexný psychoterapeutický výcvik Krátkej terapie zameranej na riešenie (Solution focused brief therapy). Pracovala v Centre poradenských služieb vo väzení a v Spoločnosti podanej ruky s užívateľmi návykových látok, ktorí sa následkom svojej závislosti dostali do väzenia, alebo s drogovo závislými po prepustení z väzenia. V Centre prevencie Spoločnosti Podané ruky pracovala s rodinami a deťmi závislými alebo experimentujúcimi s drogami. V Centre Platan so širokým spektrom ľudí s duševným ochorením. Najviac skúseností ale čerpá z vlastnej psychologickej praxe, ktorú rozvíja v Brne od roku 2015. Okrem psychoterapie sa venuje výučbe psychológie na Vyššej odbornej škole Evanjelická akadémia v Brne. Viera sa venuje psychoterapii ako individuálnej tak aj párovej, pracuje s deťmi aj rodinnými systémami, v čom čerpá z výcviku pre prácu s deťmi a rodinami Kids Skills. Najčastejšie sa na ňu klienti obracajú s riešením úzkostí, partnerskými problémami, pracovným stresom, pocitmi prázdnoty a sebavedomím. V roku 2022 založila s kolegyňou skupinu Takmer anonymných dietárov, zameranú na zlepšenie vzťahu k vlastnému telu a jedlu. Konzultuje v českom a slovenskom jazyku.