Dominika Vajdová

| EAP konzultant | psychológ |

Dominika vyštudovala pracovnú psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala prax v oblasti pracovnej psychológie, počas ktorej asistovala pri psychologickom vyšetrení a diagnostike. Ukončila kurz Krízovej intervencie, akreditovaný kurz Lektor v rámci ktorého mala možnosť rozvíjať svoje sociálne, didaktické, ale aj andragogické kompetencie a akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo zameraný na získanie zručností pre prácu s jednotlivcom alebo skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. V rámci jej pozície v Human Dynamic Europe zabezpečuje hladký priebeh vnútorných aj vonkajších vzťahov spoločnosti. Medzi jej zodpovednosti patrí komunikácia s internými a externými spolupracovníkmi, obchodnými partnermi, organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít, organizácia stretnutí pre HR komunitu, tvorba reportov a marketing spoločnosti. Hovorí slovensky a anglicky.

V roku 2018 som sa stala súčasťou tímu dynamickej spoločnosti, v ktorej mám možnosť neustále rásť, rozvíjať sa, získavať nové skúsenosti a inšpiráciu. Na mojej práci ma napĺňa zmyslupnosť, rozmanitosť, možnosť tvoriť a  prispôsobovať ju individuálnym požiadavkám klienta. Vo voľnom čase sa venujem fitnes, pri ktorom sa dokážem zrelaxovať a načerpať novú energiu. Zároveň obľubujem čas s rodinou a priateľmi, ktorí sú dôležitou súčasťou môjho života. Zbožňujem cestovanie a spoznávanie nových krajín a kultúr, dobré jedlo, hudbu a knihy, ktoré si dokážu získať moju úplnu pozornosť.“