Dominika Vajdová

| koordinátor pre interné a externé vzťahy |

Dominika je najnovším členom tímu Human Dynamic Europe. Aktuálne je doktorandkou v odbore Sociálna a pracovná psychológia. V rámci doktorandského štúdia sa venuje intervenciám na stredných školách, najmä využitiu rovesníckeho mentoringu pri výbere budúceho štúdia. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala prax v oblasti pracovnej psychológie, počas ktorej asistovala pri psychologickom vyšetrení a diagnostike. Taktiež sa zúčastnila kurzu „Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie.“ V rámci jej pozície v Human Dynamic Europe zabezpečuje hladký priebeh vnútorných aj vonkajších vzťahov spoločnosti. Medzi jej zodpovednosti patrí komunikácia s internými a externými spolupracovníkmi, organizácia stretnutí pre HR komunitu, tvorba reportov a mnoho ďalšieho. Hovorí slovensky a anglicky.