Petra Fürbecková

| kouč | terapeut |

V každom chaose je vesmír a v každom neporiadku je tajný poriadok
<C.G. Jung>

Petra sa špecializuje na individuálnu prácu s klientami v koučingu a terapii, dynamike a rozvoju tímov. Terapeuticky pracuje s klientami prechádzajúcimi životnou alebo vzťahovou krízou, venuje sa práci s traumou, depresívnymi a úzkostnými poruchami a psychosomatickým problémom, pričom využíva jungiánsky prístup. Venuje sa tiež témam duševného zdravia na pracovisku, firemnej kultúry a psychologického bezpečia vo firmách. Viac ako 20 rokov pracovala v oblasti riadenia ľudských zdrojov pre slovenské firmy a ich pobočky v zahraničí v rozličných odvetviach ako napríklad IT, farma, e-commerce, energetika. Nadobudla skúsenosti s budovaním a optimalizáciou tímov a spoločností, strategického plánovania ľudských zdrojov, talent manažmentu a budovania nástupníctva v spoločnostiach. Je členkou Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu a Jungovskú psychoterapiu, kde sa dlhodobo vzdeláva, členkou Českej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu a Českej asociácie pre psychoterapiu. Je spoluzakladateľkou a podpredsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre analytickú psychológiu.

„Môj prístup je charakteristický individuálnym prístupom ku klientom a rešpektom k hľadaniu ich vlastnej cesty. Využívam možnosti práce so symbolickým či nevedomým materiálom. S klientom hľadáme skryté korene súčasných problémov, s ktorými zápasí.“