Dana Sidorová

| psychológ | terapeut |

Dana vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia strávila niekoľko rokov v zahraničí, konkrétne na Universidad de La Laguna na Tenerife a Universidad de Deusto v Španielsku. V svojej záverečnej práci sa venovala prepojeniu surfingu a terapie, pričom túto tému ďalej rozvíja v rámci dizertačnej práce. Svoj výskum prezentovala aj na medzinárodných konferenciách, vrátane 7th International Conference on Sport & Society v Honolulu (USA); Psychologie sportu v praxi v Brne (ČR), či na 8th International Conference on Sport & Society v Londýne (UK), kde vyhrala cenu Emerging Scholar Award. Surfovej terapii sa venovala aj v praxi, a to v organizácii The Wave Project v Newquay (UK). Vyučovala tiež pracovnú psychológiu a sociálne-psychologický výcvik v skupine. Od roku 2016 je v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v procesorientovanej psychoterapii. Aktuálne je v jeho druhej fáze a pracuje pod supervíziou. Od roku 2020 pôsobí ako školská psychologička. Spolu s ďalšími odborníkmi tvorí celostné centrum Synergia – priestor pre terapiu a rozvoj. Venuje sa tiež workshopom a prednáškam.

V rámci svojej praxe pracuje s dospelými, deťmi v školskom veku a skupinami. S klientami sa snaží nachádzať cesty, ako otvárať a spracovať ťažké témy, a pomáha zorientovať sa vo vlastných emóciách, potrebách a túžbach. Konzultuje v slovenskom a anglickom jazyku.