Alexandra Al Trad Topoľská

| psychológ | terapeut |

Život je ako jazda na bicykli: musíš napredovať, aby si si udržal rovnováhu.
<Albert Einstein>

Alexandra pôsobí v oblasti duševného zdravia a podpory už vyše 15 rokov. Psychológiu vyštudovala na Masarykovej Univerzite v Brne, následne pokračovala v doktorandskom štúdiu  na Komenského univerzite v Bratislave. Od roku 2009 pôsobí ako školiteľ a pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, s ktorou spolupracuje aj na zahraničných projektoch v oblasti humanitárnej práce.

Zo svojej pracovnej histórie sa popri práci školského psychológa, psychosociálneho asistenta pre autistických klientov či koordinátora podporných programov pre ľudí bez domova venovala niekoľko rokov aj zahraničným projektom na Blízkom východe a v Afrike s medzinárodnými organizáciami ako Červený kríž či Lekári bez hraníc. Ako manažér aktivít v oblasti duševného zdravia zameraného na ľudí, ktorí utekajú zo svojich domovov pred vojnou alebo sú vysídlení, koordinovala a školila tímy psychosociálnych pracovníkov v utečeneckých táboroch.

Alexandra absolvovala 4-ročný výcvik v Systemickej psychoterapii a na riešenie orientovaný prístup v Centre terapie GI v Prahe a vo svojej práci uplatňuje prístup zameraný na silné stránky klienta a hľadanie riešení. Pracuje s dospelými klientmi individuálne, párovo alebo rodinne. Zameriava sa na témy, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov, vzťahov na pracovisku, zložitých životných situácií a rozhodnutí, psychosomatických ťažkostí, stresu, životných kríz a iných tém, podľa priania klienta. 

Každý z nás sa niekedy ocitne v životnej situácii, kedy sa naše vlastné schopnosti - pomôcť si sám - akosi zablokujú. Ľudskosť, vzájomnosť a profesionalita je vtedy tým, čo ma vedie v mojej práci s klientom. Mojím prianím je ponúknuť klientovi miesto, kde sa spolu budeme cítiť bezpečne a sami sebou, priestor, kde spoločne môžeme objaviť nové možnosti pre ďalší život.