Petra Laktišová

| kouč | mediátor |

Petra vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a neskôr absolvovala postgraduálne štúdium LL.M. v pražskom inštitúte CEMI. Počas štúdia a krátko po skončení štúdia pracovala v advokácii. Viac ako 11 rokov pracovala v nadnárodných korporáciách ako interný právnik, z toho viac ako 6 rokov viedla tím právnikov ako manažér oddelenia, resp. ako senior manažér tímu právnikov telekomunikačnej spoločnosti. V rámci manažérskej pozície sa dostala ku koučingu a neskôr sa mu začala profesionálne venovať. V roku 2015 absolvovala ICF akreditovaný výcvik Integratívneho koučingu u Dalibora Bednaříka, následne začala pracovať ako interný kouč pre zamestnancov telekomunikačnej spoločnosti. Popri tom začala organizovať skupinové koučingy pre ženy. V rámci ICF získala v roku 2017 certifikát ACC a v roku 2021 certifikát PCC. V súčasnosti má odkoučovaných 700+ hodín. Kontinuálne sa vzdeláva, absolvovala napr. Group and Team Business Coaching v Business Coaching College (2016), Kids Skills v Dalet Institut (2020), Brief Coaching Plus u Kláry Giertlovej (2020), Koučing párov u Kataríny Baginovej (2022) a tiež je od marca 2022 certifikovanou konzultantkou inovatívnej psychometriky Lumina Spark a Lumina Emotion. Okrem koučingu sa Petra venuje aj mediácii. V roku 2021 ukončila 200-hodinový výcvik mediátorov v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. V registri mediátorov je zapísaná od januára 2022. Je členkou Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a Asociácie rodinných mediátorov Slovenska (ARMS).

S Human Dynamic Europe spolupracuje ako koučka a mediátorka v Bratislave. Koučuje v slovenskom jazyku. Mediuje v slovenskom a anglickom jazyku.