Martina Magic

| lektor | kouč |

Martina sa od roku 2014 venuje koučovaniu a školeniu mäkkých zručností. Do svojej práce prináša skúsenosti z medzinárodného obchodu, marketingu, nákupu a IT. Vo firmách sa špecializuje na rozvoj koučovacej kultúry a spoluvytvára tak prostredie pre špičkový výkon, rešpekt a spoluprácu. Založila projekt Posilňovňa mysle, kde pomáha klientom spracovať pochybnosti, strach a vinu, vďaka čomu ovládnu svoju myseľ a rýchlejšie dosiahnu vnútornú harmóniu a sebavedomie. Martina sa špecializuje na pozitívnu komunikáciu a pre klientov prináša udržateľné zmeny vďaka jedinečnému prístupu mentálneho fitnes.