Svatava Havadejová

| lektor |

Svatava je koučka a lektorka so špecializáciou na rozvoj mysle a tzv. mentálnu dynamiku. Klientov sprevádza individuálne aj skupinovo. Je absolventkou viacerých akreditovaných koučovacích kurzov (biznis koučing, tímový koučing), ako aj akreditovaného lektorského kurzu, kurzu filiálnej terapie a rozvojových workshopov v oblasti rodičovstva a komunikácie. Je členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov (SAKo) a podieľa sa na zavádzaní koučovacej kultúry vo firmách, v školstve, ako aj v oblasti rodičovstva a výchovy detí. Prostredníctvom rôznych mentálnych a komunikačných techník klientom pomáha rozoznávať vlastné mentálne vzorce a nachádzať cesty, ako s nimi pracovať a rozvíjať sa.