Daniel Filípek

| psychológ | terapeut |

Daniel vyštudoval jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite, magisterský titul získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Skúsenosti s poradenstvom dospelých a teenagerov nadobudol v Centre pre resocializáciu drogovo závislých RETEST v Bratislave, počas praxe v Centre pre závislých v Dubline a v ambulancii klinickej psychológie v Nitre. Osem rokov pracoval na IT oddelení veľkej nadnárodnej korporácie, kde mal možnosť spoznávať prácu a procesy v prostredí veľkého tímu. Absolvoval vzdelávací program terapeutickej metódy Biofeedback a aktuálne je frekventantom dlhodobého výcviku v individuálnej psychodynamickej psychoterapii na Brnenskom inštitúte psychoterapie.

Daniel sa venuje individuálnemu poradenstvu zameranému  na náročné životné situácie, zvládanie krízy, depresívne a úzkostné stavy, vzťahové a rodičovské problémy, ako aj na témy vyhorenia, prepracovanosti a ťažkosti v pracovnom kolektíve. Klientom ponúka bezpečné prostredie a terapeutický vzťah založený na dôvere a porozumení. Hovorí a konzultuje po slovensky a anglicky.

„Každý z nás dokáže nájsť odpovede na ťažkosti, ktoré mu prináša život. Niekedy však môže byť nápomocné vyhľadať nestrannú, podporujúcu a profesionálnu pomoc. Mojim cieľom je klientom klásť otázky s neskrývaným, autentickým záujmom a túžbou podporiť ich rast a potenciál.“