Kamil Bartko

| terapeut | konzultant |

V terapeutickej praxi Kamil využíva najmä metódy systemického psychoterapeutického prístupu, ktorý je v západnej Európe vyhľadávaný kvôli svojej flexibilite a efektívnosti pri práci s jednotlivcom i párom, pričom vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu. Vzťah je rovnocenný, a preto tento prístup zdôrazňuje postoj, že najväčším odborníkom na svoj život je predovšetkým sám človek. Terapeut rešpektuje klientové videnie "skutočnosti" a svojimi zručnosťami v rozhovore umožňuje nájsť klientovi zmenu.  Kamilovou úlohou je byť inšpirátorom a sprevádzať klienta na ceste za cieľom, na ktorom sa spoločne dohodnú. Podporuje človeka v jeho schopnostiach, úsilí, aby všetko zvládol, vedel si pomôcť a našiel riešenie.