Zuzana Pjeczková Repková

| psychológ | terapeut |

Zuzana absolvovala štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Skúsenosti s prácou s deťmi však získavala už počas stredoškolského štúdia na Strednej pedagogickej škole v Levoči prostredníctvom praxe na rôznych materských školách a v školských kluboch. V roku 2021 dokončila dlhodobý výcvikový program v adlerovskom poradenstve a aktuálne frekventuje výcvik v EMDR terapii, tj. v prístupe zacielenom na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí. Pravidelne sa tiež zúčastňuje kratších odborných kurzov a workshopov, napr. Práca s emóciami v poradenskom procese, Práca s deštruktívnou agresiou klienta, Práca s párom, rodičmi a rodinou alebo Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi.

Počas svojej praxe sa venovala rôznym skupinám ľudí v krízových momentoch, vrátane mladých ľudí alebo problémových rodín, a to v rámci spolupráce s internetovou poradňou IPčko.sk alebo počas pôsobenia na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Aktuálne spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky a venuje sa vlastnej praxi a prevažne dospievajúcim a dospelým klientom. Spoločne spracúvajú témy ako sú úzkosť, depresia, panické ataky, zvládanie náročných životných situácií, trauma, ťaživé spomienky, práca so snami, stres, vzťahy, rodičovské zručnosti, osobný rozvoj ai. Klienti prinášajú rôzne životné príbehy, aby im čo najlepšie porozumela, snaží sa „obuť si ich topánky a kráčať s nimi“. Konzultuje v slovenskom jazyku.