Terézia Ondrášková

| psychológ | terapeut |

Terézia absolvovala magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a ďalej sa kontinuálne vzdeláva. Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku integrácie v psychoterapii, ďalej výcviku v psychotraumatológii a EMDR ako aj viacerých seminárov, kurzov a workshopov, vrátane špecializačného štúdia v odbore Klinická psychológia, základného kurzu v Rorschachovej metóde, či vzdelávania v diagnostike a terapii disociatívnych porúch. Má bohaté skúsenosti s prácou deťmi, dospievajúcimi aj dospelými klientami. Profesijne pôsobila v detskom domove, ďalej v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Aktuálne sa venuje najmä práci s dospelou klientelou, vedie súkromnú prax a pracuje pod supervíziou.

Teréziin prístup je integratívny, zameraný na potreby klienta, pričom kladie dôraz na vytvorenie bezpečného terapeutického vzťahu. Skúsenosti má so spracovávaním rôznorodých tém, vrátane vzťahových problémov, úzkostných a depresívnych stavov, porúch osobnosti, sebarozvoja, ťaživých životných udalostí či všeobecnou nespokojnosťou. Konzultuje v slovenskom jazyku.