Karol Herian

| kouč | konzultant |

Karol vyštudoval kybernetiku, doktorát obhájil v odbore systematická filozofia. Pracoval ako manažér projektov, redaktor kultúrneho týždenníka, moderoval televízne diskusie, cestoval, napísal dva romány a divadelné hry, učil na rôznych školách, viedol univerzitnú katedru. Od roku 2009 cestuje za ľuďmi a firmami po celom Česko - Slovensku, ako kouč a lektor asistuje pri rozvoji ľudí, tímov a organizácií. Manažérske skúsenosti získaval v rámci projektu The Prince of Wales Business Leaders Forum (Veľká Británia), Move Together (Brusel, Pariž), University for future - School for Transformative Leadership (Olomouc). V spoločnosti Human Dynamic Europe pracuje ako kouč, tréner, lektor a konzultant. Hovorí slovensky, česky a anglicky.