Lucia Vargová Ištvaniková

| psychológ | terapeut |

Lucia je psychologička, lektorka a zakladateľka neziskovej organizácie Centrum osobného rozvoja detí a dospelých v Košiciach. Psychológiu vyštudovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde získala aj doktorát. Špecializáciu v odbore pracovná a organizačná psychológia získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde si v súčasnosti dokončuje špecializáciu v odbore klinická psychológia. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii, výcvik relaxačnej psychoterapie pre deti, dospelých a tehotné, komplexný kurz Sandplaying, kurzy krízovej intervencie a základy koučovania. Má bohaté skúsenosti s telefonickou a terénnou krízovou intervenciou, je členkou tímu krízovej intervencie Modrý anjel. V rámci svojej poradenskej a psychoterapeutickej praxe sa venuje individuálnym klientom (dospelým aj deťom), partnerským problémom, rodinným problémom a pracovným problémom. V súvislosti s lektorskou činnosťou realizuje tréningy v oblasti osobnostného rozvoja, firemného vzdelávania a zdravého životného štýlu.