Pavel Šiandor

| CFO | konzultant |

Nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávaj!
<Winston Churchill>

Pavel pôsobí ako finančný riaditeľ a zároveň konzultant. Klientom ponúka svoju schopnosť vidieť riešenia aj v náročných situáciách a bohaté skúsenosti s rozvojom nových projektov v dynamickom prostredí zmien a výziev. Svoje mnohoročné skúsenosti získal ako manažér rozsiahlych projektov, kde budoval a viedol tímy, ktoré dosahovali výborné výsledky aj napriek nepriaznivým okolnostiam. Rovnako bol súčasťou reštrukturalizácií vo firmách, ktoré úspešne uchopil nie len po procesnej stránke ale aj z pohľadu vedenia ľudí a to najmä svojou schopnosťou ich motivovať a podporovať. Svojim zmyslom pre humor dokáže odľahčiť aj neriešiteľnú situáciu a premeniť ju tak na výzvu, ktorej sa ostatní radi chopia. Absolvoval Business Coaching College v Bratislave, kde sa venoval biznis koučing výcviku.

 „Po viac ako tridsiatich rokoch som zmenil oblasť, v ktorej som mal za tie roky možnosť pôsobiť na všetkých úrovniach. Keď som naposledy dosiahol pozíciu divízneho riaditeľa a úspešne nastavil fungovanie v ďalšej spoločnosti, uvedomil som si, že je čas na veľkú zmenu. Zmenu, ktorá by bola nie len mojou osobnou výzvou, ale priniesla väčšiu zmysluplnosť mojej práci. Teším sa, že nepatrím do starého železa J, a tak chcem všetkých povzbudiť, že nikdy nie je neskoro niečo zmeniť a nasledovať svoje srdce. Som optimista a svoju neutíchajúcu túžbu vyriešiť každý problém rád prinášam do neriešiteľných situácií. Mojim prianím je, aby sme pomáhali ľuďom rásť a podporovali firmy v ich výzvach.“