Peter Kusý

| psychológ | terapeut |

Peter vyštudoval psychológiu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Doktorandské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore pedagogika. Peter mal možnosť získať praktické skúsenosti v rôznych zariadeniach ako napr. na psychiatrickej klinike, v krízovom centre, v dennom stacionári či v detskom domove. Pracuje individuálne aj skupinovo s detskými a dospelými klientmi v rôznych oblastiach ako sú stres management, strach, obavy, úzkostné a stresom podmienené ťažkosti, zvládanie záťažových situácií, problémy so spánkom, vzťahové problémy, výchovné ťažkosti, vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby, práca s traumou či s obeťami násilia. Aktuálne má vlastnú psychologickú a poradenskú prax v Trnave. Hovorí slovensky, česky a anglicky.