Beáta Révayová

| Affiliate Manager |

Cesta dlhá tisíc míľ začína jedným krokom.

Beáta tvorí súčasť tímu, ktorý v Human Dynamic zastrešuje komunikáciu s klientmi a externými spolupracovníkmi, je tiež EAP podporou pre ostatné oddelenia. V predchádzajúcich rokoch pôsobila v neziskovom sektore, kde svoje organizačné a komunikačné schopnosti využívala najmä počas produkcie charitatívnych podujatí a fundraisingu. Venovala sa tiež správe sociálnych médií, tvorbe obsahu, fotografii a písaniu - od grantov, webov, článkov či scenárov až po komiksovú knižku pre deti. Úprimne a zvedavo sa vrhá do rôznych oblastí, zaujímajú ju rozmanité témy a prístupy k životu, premýšľaniu aj práci. Vo svojich aktivitách rada spája analytický pohľad s kreativitou. Aj preto okrem sociológie a žurnalistiky študovala tiež teóriu interaktívnych médií a teóriu a dejiny filmu a audiovizuálnej kultúry, všetko na Masarykovej univerzite v Brne. Skúsenosti s prácou v kultúre a neziskovom sektore získava aj ako dobrovoľníčka vo viacerých projektoch. 

„Teší ma zmysluplná náplň práce a možnosť každý deň pomôcť či zlepšiť deň niekomu inému. Verím, že často nepotrebujeme radikálne gestá a zmeny - posun vpred sa deje najmä drobnými, vytrvalými krokmi.“