Katarína Hačkuličová

| EAP Counselor |

Katarína začala venovať svoj čas práci s ľuďmi už počas stredoškolského a následne vysokoškolského štúdia, kedy sa ako dobrovoľníčka prostredníctvom rôznych rozvojových programov a aktivít venovala deťom, dospievajúcim a mladým dospelým. Magisterské štúdium psychológie absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas vysokoškolského štúdia sa učila od skúsenejších odborníkov počas praxe v psychiatrickej nemocnici a ambulanciách klinických psychológov. Prínosnou pre ňu bola aj stáž v Českej republike na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice a vo vzdelávacej agentúre. Pôsobila aj ako dobrovoľníčka v celoštátnej internetovej poradni pre mladých, kde absolvovala rozsiahly tréning krízovej intervencie. Ďalšie pracovné skúsenosti získavala v súkromnej spoločnosti ako pracovný psychológ pri práci so zamestnancami a uchádzačmi o zamestnanie. V Human Dynamic Europe svoje nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti využíva na krízovej nonstop linke a v komunikácii s klientmi.

„Teší ma, keď môžem vidieť, zažiť a spoznať individualitu a jedinečnosť každého človeka. V živote ma motivuje, keď moje slová, činy a práca pomáhajú druhým ľuďom. Práve práca psychológa mi umožňuje zmysluplne využívať svoj čas a investovať svoje sily do toho, čo ma v živote napĺňa.“