Martina Kučerová

| Happiness Manager |

Martina je v Human Dynamic Europe významnou wellbeing a administratívnou podporou pre viaceré oddelenia (EAP, CRM, HR). Z pozície  happiness manažérky sa stará o hladké fungovanie kancelárie a profesionálnu organizáciu externých aj interných podujatí, vrátane výročného benefičného koncertu, rôznorodých školení a teambuildingov. Taktiež má ako certifikovaná trénerka 1. stupňa (so špecializáciou atletika) na starosti fyzický wellbeing pre klientov a organizuje pravidelné cvičenia v nielen korporátnom prostredí. Denne využíva svoje manažérske a komunikačné zručnosti, ale aj kreativitu, vytrvalosť a nadšenie pre prácu s ľuďmi. V práci ju teší pestrosť a zmysluplná náplň, čo sú aspekty viditeľné aj v ďalších oblastiach jej života. Martina je absolventkou inžinierskeho stupňa v odbore Manažment výroby a logistiky a má bohaté pracovné skúsenosti z administratívnych pozícií a vedenia ekonomického oddelenia. Zároveň je bývalou profesionálnou športovkyňou, mnohonásobnou medailistkou a viacnásobnou reprezentantkou Slovenska v ľahkej atletike. V súčasnosti sa tiež ako spoluzakladateľka a predsedníčka aktívne venuje chodu občianskeho združenia Trackademy, ktorého hlavným cieľom je viesť deti láskavým spôsobom k športu, pričom sa venuje aj deťom s mentálnym hendikepom. Absolvovala tiež akreditovaný kurz Základy krízovej intervencie pre Českú a Slovenskú republiku pre pomáhajúce profesie.