Ina Apostolova

| psychológ | terapeut |

Ina získala bakalársky titul zo psychológie a magisterský titul z rodinného poradenstva na New Bulgarian University v Sofii. Prax v oblasti individuálneho a rodinného poradenstva nadobudla v Asociácii Animus, ktorá poskytuje poradenstvo obetiam domáceho násilia; a taktiež v dennom centre Solidarita, ktoré sa zameriava na liečbu užívateľov návykových látok, alkoholu a hazardných hier. Od roku 2015 je súčasťou terapeutického tímu v poradenskom centre Analytica. Vo svojom profesionálnom prístupe využíva konzultačnú metódu rodinných systémov a psychodiagnostickú paradigmu. Pracuje s jednotlivcami a rodinami.

“V mojej práci si najviac cením individuálny prístup ku každému klientovi, empatiu ako aj silné a dôveryhodné spojenie, ktoré s klientom rozvíjame prostredníctvom procesu spolupráce.”