Tomáš Švec

| Admin Support |

Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.
<Konfucius>

Tomáš je študentom bakalárskeho stupňa na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sa špecializuje na informačné technológie a ekonómiu. Má skúsenosti s administratívnou prácou a predajom športových potrieb. V Human Dynamic Europe podporuje reportingové a marketingové oddelenie. Má rád prácu s počítačom, šport, turistiku a čítanie kníh. Hovorí slovensky a anglicky.

„Pracovať v kolektíve skvelých ľudí v Human Dynamic Europe ma robí šťastným a možnosť napredovať a zlepšovať sa v mojej práci ma napĺňa.“