Joana Gocheva

| psychológ | terapeut |

Joana získala magisterský titul v rodinnom poradenstve na New Bulgarian University v Sofii. V súčastnosti pokračuje v štúdiu rodinnej terapie na Bulharskom inštitúte pre rodinnú terapiu. Prax získala v dennom centre Maria‘s World pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím a v centre Dara Help pre ľudí s rakovinou a ich príbuzných. Od roku 2016 je súčasťou terapeutického tímu v poradenskom centre Analytica. Joana pracuje s jednotlivcami a rodinami, pričom využíva systémovú terapiu a psychodynamický prístup.

„V mojej práci sa snažím v procese terapie ponúknuť porozumenie, podporu a nové príležitosti pre rozvoj.“