Daniela Hruškovičová

| kouč |

Daniela vyštudovala jednoodborovú psychológiu so zameraním na klinickú psychológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Absolvovala akreditovaný päťročný výcvik psychodynamickej psychoterapie SUR. Svoje vzdelanie neustále rozširuje a čerpá nielen zo sebaskúsenostného výcviku, ale aj z ďalších kurzov zameraných na detskú psychológiu, rodinnú terapiu a ďalších vzdelávacích akcií (hypnoterapia, krízová intervencia, psychodiagnostické metódy, a iné) a odborných konferencií. Odbornú prax ako psychológ a psychoterapeut získala v popredných zdravotníckych (Fakultná nemocnica Motol, Psychiatrická nemocnica Bohnice, Ordinácia klinickej psychológie Karlovy Vary, Fakultná nemocnica Bratislava) a výskumných pracoviskách (Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied, Výskumný ústav detskej psychológie a patop.)

Daniela je kvalifikovaný psychológ a psychoterapeut, má dlhoročné skúsenosti v skupinovej i individuálnej terapii dospelých, dospievajúcich i detí, rovnako sa venuje rodinnej a párovej terapii. Vo svojej terapeutickej práci vytvára bezpečný a dôverný priestor a ku každému klientovi pristupuje individuálne, s úctou a pochopením pre jeho jedinečný príbeh. Ponúka pomoc a podporu v náročných životných situáciách a krízach, odbornú pomoc pri riešení partnerských a rodinných problémov, zvládanie stresu, úzkostných stavov, vyhorenie, komunikáciu v náročných situáciách, osobný rozvoj, atď. Konzultuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

,,Terapeutický a inšpiratívny dialóg umožňuje ľuďom lepšie formulovať svoje myšlienky, reflektovať svoje skúsenosti, lepšie premýšľať a potom efektívnejšie konať tak, aby lepšie porozumeli nielen sebe ale aj svojmu okoliu. Pozrieme sa spolu na to, čo sa deje z rôznych uhlov pohľadov. Autenticita je moja cesta k budovaniu dôvery.“