Jana Karelová

| kouč |

Radosť, ktorú spôsobíme druhému, má podivuhodnú vlastnosť: odrazom sa neoslabuje, ale vracia sa k nám košatejšia a žiarivejšia.
<Mahatma Gandhi>

Jana počas svojej doterajšej vyše 35-ročnej profesionálnej kariéry pracovala v rôznych manažérskych pozíciách v medzinárodných spoločnostiach a v neziskových organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Nadobudla skúsenosti s budovaním a reštrukturalizáciou tímov, s rozvojom a motiváciou jednotlivcov a vyhodnocovaním ich kariérneho potenciálu. V posledných rokoch sa intenzívne venuje práci s riadiacimi pracovníkmi na rôznych stupňoch manažmentu v nadnárodných korporáciách ako aj v menších lokálnych spoločnostiach, ktorí sa vyrovnávajú s výzvou efektívneho riadenia ľudí v podmienkach rýchlych a neustálych zmien.

Jana využíva svoje dlhoročné skúsenosti z praxe v práci s manažérmi a poskytuje im podporu v lepšom využívaní ich osobného a riadiaceho potenciálu formou koučingových a mentoringových konzultácií, a odborným vyhodnocovaním ich líderského potenciálu. Tímy sprevádza pri nastavovaní efektívnej komunikácie. Manažérov v oblasti ľudských zdrojov podporuje pri zefektívňovaní systémov riadenia.

Jana po absolvovaní ICF certifikovaného koučingového kurzu v roku 2011 intenzívne pracuje ako koučka a v súčasnoti je v procese získania certifikátu PCC. Absolvovala certifikovaný tréning CeveySystems Business Leadership Coaching zameraný na výkon riadiacich zamestnancov, ktorý aktívne využíva pri vyhodnocovaní líderského potenciálu. Konzultuje v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.

 „Teším sa z úspechov a napredovania všetkých manažérov a lídrov, s ktorými pracujem alebo som pracovala. Úprimne obdivujem ich odhodlanie a úsilie prekonávať prekážky a vlastné limity a som vďačná za ich dôveru a možnosť byť pri tom. Je to úžasný pocit.“