Jana Karelová

| konzultant | kouč |

Radosť, ktorú spôsobíme druhému má podivuhodnú vlastnosť: odrazom sa neoslabuje, ale vracia sa k nám košatejšia a žiarivejšia.
<Mahatma Gandhi>

Jana počas svojej doterajšej profesionálnej kariéry pracovala v rôznych manažérskych pozíciách v medzinárodných spoločnostiach a v neziskových organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Nadobudla skúsenosti s budovaním a reštrukturalizáciou tímov, s rozvojom a motiváciou jednotlivcov a vyhodnocovaním ich kariérneho potenciálu. V posledných rokoch sa intenzívne venuje práci s riadiacimi pracovníkmi na rôznych stupňoch manažmentu v nadnárodných korporáciách ako aj v menších lokálnych spoločnostiach, ktorí sa vyrovnávajú s výzvou efektívneho riadenia ľudí v podmienkach rýchlych a neustálych zmien.

Jana využíva svoje dlhoročné skúsenosti z praxe v práci s manažérmi a poskytuje im podporu v lepšom využívaní ich osobného a riadiaceho potenciálu formou koučingových a mentoringových konzultácií, a odborným vyhodnocovaním ich líderského potenciálu. Tímy sprevádza pri nastavovaní efektívnej komunikácie. Manažérov v oblasti ľudských zdrojov podporuje pri zefektívňovaní systémov riadenia.

Jana po absolvovaní ICF certifikovaného koučingového kurzu v roku 2011 intenzívne pracuje ako koučka a v súčasnoti je v procese získania certifikátu PCC. Absolvovala certifikovaný tréning CeveySystems Business Leadership Coaching zameraný na výkon riadiacich zamestnancov, ktorý aktívne využíva pri vyhodnocovaní líderského potenciálu. Konzultuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

„Je pre mňa veľkým zdrojom motivácie a radosti z práce, že môžem byť nápomocná v okamihoch, keď moji klienti – úžasní, pracovití a talentovaní ľudia - objavujú nové zdroje svojej vlastnej motivácie, kreativity a sily, a začnú ich využívať. Sledovať ich cestu k hlbšiemu využitiu svojho jedinečného potenciálu a ku skvalitneniu ich pracovného a často i osobného života ma napĺňa radosťou a nádejou. Nádejou, že prispievam svojím malým dielom k lepšiemu životu nielen ich samých, ale aj ich kolegov a blízkych a, v konečnom dôsledku, nás všetkých.“