Petra Ďurkechová

| psychológ | terapeut |

Petra sa venuje psychologickému poradenstvu v oblasti osobnostného rozvoja, zvládania náročných životných situácií, zvládania stresu, psychosomatických problémov, úzkostných a depresívnych stavov, problémov v správaní a učení, výchovných problémov. Zároveň vykonáva psychodiagnostiku detí a dospelých ako psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti, intelektu, psychických funkcií a špecifických schopností, porúch správania a emócií, porúch aktivity a pozornosti, psychodiagnostiku žiadateľov o invaliditu, diferenciálnu a preventívnu psychodiagnostiku a posudzovanie psychickej spôsobilosti.

V rámci psychoterapie Petra pomáha ľuďom pri zvládaní osobnostných, emocionálnych a interpersonálnych problémov, pričom sa zameriava na úzkostné stavy, panické ataky, neurotické poruchy, poruchy nálady, depresie, hyperventilačnú tetániu, psychosomatické ochorenia, stresom podmienené poruchy, vzťahové krízy, párovú, rodinnú terapiu a nácvik relaxačných zručností. Petra má certifikát a licenciu v psychoterapeutickej odbornosti, je členkou Slovenskej komory psychológov a zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Petra je súdnym znalcom a konzultuje v slovenskom jazyku.