Antonia Borisova

| psychológ | terapeut |

Antonia je skúsená konzultantka a psychoterapeutka, ktorá pracuje so širokým spektrom tém ako problémy vo vzťahoch (partnerských, medziľudských a profesionálnych), sebarealizácia, náročný rozvod a partnerská separácia, rôzne typy úzkostí, panických záchvatov, obsesívneho správania a myšlienok. Taktiež pracuje s deťmi a adolescentmi. Jej hlavným zámerom je pomáhať klientovi spoznávať seba samého, nachádzať riešenia jednotlivých problémov a podporiť jeho medziľudské vzťahy. Antonia verí, že poradenstvo môže byť veľmi nápomocné pre ľudí, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie, ktorí sú pripravení rásť a vidieť sa v novom svetle. Psychoterapiu vníma ako zmysluplnú cestu zložitými myšlienkami, spomienkami, vnútornými obrazmi a emóciami.

Antonia získala magisterský titul z klinickej psychológie na univerzite New Bulgarian a bakalársky titul zo psychológie na univerzite v Sofii. V súčasnosti sa špecializuje v psychoanalýze prostredníctvom dlhodobého výcviku pre skúsených profesionálov. Je členkou Bulharskej psychoanalytickej spoločnosti. Antonia verí v celoživotné vzdelávanie a zúčastňuje sa seminárov a konferencií v oblasti, ktorej sa venuje.

Počas štúdia sa zúčastnila štvorročného tréningu v psychodynamickej psychoterapii a nabrala skúsenosti pre prácu s jednotlivcami a skupinou. Získala certikát pre vedenie motivačných rozhovorov a má základné skúsenosti s kognitívno-behaviorálnou terapiou, ktorú praktizovala pod dohľadom počas jej práce s pacientmi so závislosťami.

Antonia sa v súkromnej praxi, ale aj v terapeutických centrách venuje terapii s deťmi a poradenstvu pre rodičov. V súčasnosti pokračuje v práci s traumatizovanými a zneužívanými dospelými a deťmi, s deťmi bez rodičovskej starostlivosti, autizmom a špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Vedie konzultácie so stálou skupinou rodičov.

Antonia konzultuje v bulharčine a angličtine.