Matúš Bakyta

| psychológ | terapeut |

Loď je najistejšia v prístave, no nie na to ju postavili.
<John A. Shedd>

Matúš od svojich 18 rokov rokov pôsobil ako projektový manažér vo viacerých mimovládnych organizáciach (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), neskôr vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu, v diplomovej práci sa venoval syndrómu vyhorenia, ktorý predtým aj sám prekonal. Tejto téme sa doteraz venuje aj profesionálne, či už pri práci s individuálnymi klientami, alebo ako lektor so skupinami.

V uplynulých rokoch pracoval ako školský psychológ v Cirkevnej základnej škole Narnia. Sám bol „problémovým dieťaťom“, má preto pochopenie pre deti a rodičov s rôznymi ťažkosťami. Venuje sa tiež párovej a rodinnej terapii. Matúš absolvoval výcviky v krízovej intervencii, v navigácii pri hľadaní povolania, je v záverečnej fáze dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Proces-orientovanej psychológii. V spoločnosti Human Dynamic pracuje ako psychológ, konzultant a lektor. Hovorí a konzultuje v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

„Fascinujú ma ľudské príbehy a osudy - kto a čo všetko formuje to, kým sme alebo nie sme. Práca psychológa / konzultanta mi niekedy pripomína prácu archeológa - spolu s klientmi hľadáme, znovuobjavujeme a rozvíjame poklady ukryté pod nánosom času. Rád pracujem aj s deťmi, milujem ich zvedavosť, hravosť a múdrosť. S dospelými klientmi sa snažím hľadať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, alebo napr. hľadať zdroje tam, kde nás "valcujú" nepríjemnosti. Vo voľnom čase rád jazdím na bicykli, hrám na hudobnom nástroji zvanom handpan a pozerám filmy.“