Emiliya Sotirova

| psychológ | terapeut |

Tí, ktorí prinášajú slnko do životov druhých ľudí, ho nemôžu udržať ani od samých seba.
<James M. Barrie>

Emilya získala bakalársky titul zo psychológie a magisterský titul z psychologického poradenstva na Varna Free University vo Varne, Bulharsku. Je trénovanou a certifikovanou psychologičkou a terapeutkou v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii a poradenstve pre rodiny. Emiliya má skúsenosti s vedením terapeutických skupín, tréningov a workshopov. Pracuje prevažne s mladými ľuďmi, pármi a rodinami, pričom sa zameriava na témy ako psychosomatické symptómy, depresia, úzkosť, emocionálne ťažkosti či závislosť, odlúčenie, straty, rodinné záležitosti, pracovné témy, stress, závislosti a podobne.

Je jednou zo zakladateliek psychologického centra S.O.V.A. (Suggesting the Opportunity to View the Answers) vo Varne, Bulharsku a od roku 2015 pracuje v centre ako psychologička, psychoterapeutka a konzultantka pre rodiny.