Dagmara Jurikovičová

| psychológ | terapeut |

Nové pevniny neobjavíte, pokiaľ sa nezmierite s tým, že sa vám pevnina na dlhú dobu stratí z dohľadu.

Dagmara sa po ukončení štúdia na katedre psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského začala venovať prevažne práci s deťmi s individuálnymi a špeciálnymi potrebami. Neskôr pracovala v detskom domove, kde poskytovala psychologickú podporu deťom, vychovávateľom a rodičom v náhradných rodinách. Popri práci pôsobila ako stážista v psychiatrickom stacionári, kde načerpala bohaté skúsenosti v práci so skupinou a jedincami. Aktuálne pracuje s dospelými, pármi, rodinami i deťmi (emočné a výchovné problémy, školské témy, adopcia, autizmus, mentálne postihnutie, či iné špecifické potreby). Vyhľadávajú ju klienti, ktorí prechádzajú vzťahovou krízou, túžia po skvalitnení partnerských alebo pracovných vzťahov. Okrem iného pracuje aj s témami ako strata blízkej osoby, či zvládanie ťažkých a stresujúcich období. Konzultuje v slovenskom a anglickom jazyku.

V minulosti úspešne absolvovala viacero tréningov zameraných na pomoc a podporu detí a dospelých v krízových situáciách. Okrem dlhodobého psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológii si Dagmara rozširovala svoje kompetencie aj v oblasti pomoci rodinám, náhradného rodičovstva, ale aj Business Leadership Coachingu, kariérneho poradenstva a lektorovania. Dagmara pôsobí v spoločnosti Human Dynamic ako konzultant, psychológ a tréner, a v práci s klientami využíva aj koučovací prístup a koučingové nástroje. Zároveň zastrešuje pohotovostnú linku (hotline) a venuje sa prednáškovej činnosti.

„Jednou z mojich vášní je práca s deťmi, s ktorými pracujem vyše 10 rokov. Inšpiruje ma ich hravosť, tvorivosť a otvorenosť skúšať nové veci. V poslednej dobe sa aktívne venujem aj témam zomierania a strachu zo smrti, a často ma vyhľadávajú ľudia, ktorí prechádzajú ťažkou životnou situáciou. Myslím si, že takíto ľudia nás veľa naučia, a je pre mňa cenné ich sprevádzať a hľadať s nimi zdroje ako prekonať náročnú situáciu. Vo svojej práci sa zameriavam aj na medziľudskú komunikáciu a vzťahy ako prostriedok ku zvýšeniu spokojnosti klienta, ako v práci, tak aj v osobnom živote. Kontinuálnu prácu na sebe považujem za dôležitú a prirodzenú súčasť môjho života. Vo voľnom čase sa venujem bojovému umeniu, knihám a poznávaniu cudzích kultúr. Mám rada dobrodružstvá, prírodu, jazdu na koni a zbieranie hríbov.“