Kinga Dengyel

| psychológ | terapeut |

Kinga vyštudovala psychológiu a perinatológiu na Reformovanej univerzite v Károli Gáspár a na Univerzite Eötvösa Lóránda v Budapešti. Od ukončenia štúdia pracuje prevažne s deťmi a dospelými v neziskovom, ale aj súkromnom sektore. Úspešne absolvovala tréning Integratívnej detskej psychoterapie a Autogénny tréning zameraný na deti, mládež, dospelých a tehotenskú relaxáciu.

V súčasnosti navštevuje postgraduálne štúdium so zameraním na klinickú psychológiu a psychológiu duševného zdravia detí a adolescentov na Univerzite Semmelweis.
V Human Dynamic pôsobí Kinga ako konzultantka, psychologička a lektorka. V praxi využíva holistický prístup, kognitívno-behaviorálnu terapiu, integratívnu terapiu detí a prvky schémovej terapie. V rámci poradenskej praxe pracuje s jednotlivcami a v súvislosti s lektorskou činnosťou realizuje tréningy so skupinami na pracovisku, ale aj online. Zameriava sa na témy týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, osobné a pracovné otázky, koučing a asertivitu. Konzultuje v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.
 
„Život je dlhodobý projekt, ktorého kvalita závisí od toho, ako sa každý deň cítime. Stres, konflikty alebo kríza sú pre každého z nás dobre známe. Často riešime naše problémy sami, ale môžeme tiež požiadať o pomoc psychológa. Vychádzajúc z pozitívnej psychológie pomáham klientom pochopiť, ako a prečo tak konajú, pričom sa zameriavam na riešenia a aktiváciu ich rastových schopností. Vy sami môžete byť kompetentným expertom, pričom využijete príležitosti a prevezmete zodpovednosť za svoju budúcnosť. Každý začína z inej pozície, ale medzitým má aj veľa možností pre dobrú zmenu. Začnite dnes a urobte z vášho života svoje majstrovské dielo.“