Eszter Bakó

| psychológ | terapeut |

Eszter Bako je vedúcou poradenského tímu a konzultantkou pre Human Dynamic Europe v Budapešti v Maďarsku. Má mnoho skúseností v individuálnom a skupinovom poradenstve. Zameriava sa na poradenstvo v oblasti manažmentu stresu, psychosomatických ťažkostí, zvládanie bolesti, úzkosti (panické ataky, strachy a fóbie). Ďalej sa venuje tiež kariérnemu poradenstvu, seba-poznaniu a seba-rozvoju.

Eszter absolovovala certifikovaný Business Leadership Coaching tréning a v poradenstve využíva tiež koučovacie nástroje. Sústreďuje sa na podporu klientov v efektívnom procese rozhodovania tak, aby mohli prekonať vnútorné aj vonkajšie bariéry, ktoré bránia osobnej integrite. Jej práca obohacuje ľudí v osobnom aj pracovnom živote.