Katarína Janotová

| psychológ | terapeut |

Ak prekonáme samých seba, prekonáme akúkoľvek prekážku.

Katarína pracuje s osobnými a pracovnými výzvami dospelých klientov, ale aj detí a dospievajúcich. Fascinujú ju životné príbehy klientov a ich individuálny, originálny náhľad na svet. Pozýva ľudí objavovať svoju vlastnú výnimočnosť, hodnotu a silné stránky. Venuje sa témam osobnostného rastu, zvládania záťaže a náročných situácií. Podnecuje v ľuďoch snahu napĺňať svoje potreby a záujmy, aby žili autenticky a spokojne.

Katarína ukončila dlhodobý výcvikový program v Adlerovskom poradenstve a psychoterapii, vďaka ktorému vníma význam rodiny ako formatívnej bázy pre našu osobnosť. Verí, že každý z nás má prirodzenú potrebu niekam patriť a preto vedie klientov k vytváraniu a udržiavaniu plnohodnotných a zmysluplných vzťahov vo všetkých oblastiach života. Venuje sa klientom, ktorí chcú podporiť a zlepšiť partnerské, rodinné, či pracovné vzťahy. Má skúsenosti s témami prehodnocovania priorít, životných rozhodnutí, zvládania úzkostí a panických záchvatov. Venuje sa aj sprevádzaniu a podpore ľudí zažívajúcich domáce násilie. Pracovala okrem iného v neziskovom sektore na Linke detskej istoty, kde získala schopnosť nazerať na svet očami detí a mládeže a nadobudla skúsenosti v práci s rodičmi a v krízovej intervencii.

„Mojou motiváciou k práci v Human Dynamic je túžba chodiť denne do práce s pocitom, že robím zmysluplnú činnosť, kedy pomáham iným k ich vlastnému rozvoju. Verím, že základom kvalitne odvedenej práce je keď má terapeut rád svoje povolanie a neustále sa vzdeláva. A práve to je mojím zámerom – robiť to, čo ma baví, najlepšie ako viem.“