Katarína Janotová

| konzultant | psychológ |

Ak prekonáte samých seba, prekonáte akúkoľvek prekážku.

Katarína je absolventkou psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia absolvovala stáž v Psychatrickej klinike Univerzitnej nemocnice Ružinov a Dennom stacionári, kde nadobudla skúsenosti s dospelými klientmi a prácou so skupinou. Naučila sa aj základom arteterapie a dramaterapie. Neskôr sa venovala deťom, keďže pracovala ako učiteľka angličtiny v škôlke a následne v neziskovom sektore na Linke detskej istoty. Získala schopnosť nazerať na svet očami detí a mládeže a nadobudla aj skúsenosti v práci s rodičmi či v krízovej intervencii. Okrem toho sa zúčastnila stáže na Základnej montessori škole Na Beránku v Prahe, kde mala možnosť pracovať s deťmi s poruchami učenia a správania. Momentálne je frekventantkou dlhodobého Výcviku v adlerovskej psychológii, vďaka ktorému sa sústavne vzdeláva a nadobúda psychoterapeutické zručnosti a skúsenosti.
V Human Dynamic pôsobí ako konzultantka, psychologička a lektorka. Verí v silu povzbudzovania a skutočnosti, že naše nedostatky nás pri správnom prístupe môžu poháňať vpred. Práve v tom sú jej silné stránky – snaží sa o to, aby sa jej klienti cítili sebavedomí, schopní, odhodlaní a v neposlednom rade spokojní vo svojom sociálnom, či pracovnom prostredí. Jej záujmom je práca s osobnými i pracovnými výzvami klientov a taktiež sa snaží hľadať v klientoch potenciál na zlepšenie ich partnerských i rodinných vzťahov a iných oblastí ich života.
 „Mojou hlavnou motiváciou k práci v Human Dynamic je túžba chodiť denne do práce s pocitom, že robím zmysluplnú činnosť, kedy svojím úsilím napomáham druhým. Verím, že základom ku kvalitne odvedenej práci je keď má terapeut rád svoje povolanie, neustále sa vzdeláva a zúčastňuje sa supervízii. A práve to je mojím zámerom – robiť to, čo ma baví, najlepšie ako viem.“