Barbara Šrámková Skeldalová

| psychológ | terapeut |

Naše rany sú často bránou do najlepších a najkrajších častí nás samých
<David Richo>

Barbara vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Karlovej univerzite v Prahe a na Université du Mirail v Toulouse vo Francúzsku. Odbornú stáž absolvovala už počas štúdia na Ústrednom lekársko-psychologickom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, Dennom sanatóriu Horná Palata a v spoločnosti BONA. Neskôr pracovala terapeuticky a diagnosticky s jednotlivcami, pármi a rodinami v ordinácii Klinickej psychológie v Moste, ďalej vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe na ženskom lôžkovom oddelení závislostí a na psychosomatickej klinike Tulsia Clinic v Prahe. S Human Dynamic Europe spolupracuje ako psychologička a konzultantka už od roku 2017, kedy si tiež založila súkromnú prax.

Vo svojej práci sa zameriava sa na podporu klientov, ktorí prichádzajú s osobnostnými, psychickými, partnerskými a pracovnými témami a pomáha im znovu nájsť celistvosť a schopnosť viesť zmysluplný a bohatý život. Sústredí sa na rozpoznanie a podporenie zdrojov klienta, aby bol schopný posilniť svoju sebaúctu a činiť vlastné rozhodnutia, byť sám za seba zodpovedný a dosiahnuť harmóniu a pokoj – čo sú tiež metaciele štvorročného psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii MoViSA, ktorý absolvovala v roku 2015. Konzultuje v českom a anglickom jazyku.