Barbara Šrámková Skeldalová

| psychológ | terapeut |

Barbara vyštudovala psychológiu na Karlovej univerzite v Prahe a Université du Mirail v Toulouse, vo Francúzsku. Pracovala terapeuticky a diagnosticky s jednotlivcami, pármi a rodinami v ordinácií Klinickej psychológie v Severných Čechách, ako aj vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe (ženské lôžkové oddelenie závislosti). Zameriava sa na podporu klientov, ktorí prichádzajú s osobnostnými, psychickými, partnerskými a pracovnými témami a pomáha im znovu nájsť celistvosť a schopnosť viesť zmysluplný a bohatý život. Zameriava sa na rozpoznanie a podporenie zdrojov klienta, aby bol schopný posilniť svoju sebaúctu a činiť vlastné rozhodnutia, byť sám za seba zodpovedný a dosiahnuť harmóniu a pokoj. Konzultuje v českom a anglickom jazyku.