Viera Kliszová

| psychológ | terapeut |

Musíš vidieť ľudí takých, akí v skutočnosti sú, vidieť dobro, ktoré je prítomné v každom z nich a pomôcť im, aby ho aj oni v sebe objavili.

Viera je psychologička a konzultantka, ktorá sa zameriava na psychologické poradenstvo s využívaním princípov psychodynamickej psychoterapie. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní psychologickej intervencie a terapie ľuďom s rôznymi problémami a rôzneho veku, či už individuálne alebo v skupine. Pomáha klientom s psychickými ťažkosťami (napr. strach, úzkosti, stres, partnerské a iné medziľudské nezhody) alebo tým, ktorí si chcú viac rozumieť a rozvíjať sa. Medzi jej skúsenosti patrí aj práca na oddelení ľudských zdrojov, krízové intervencie, výchovné poradenstvo, podpora pre osoby ohrozené domácim násilím, psychodiagnostika a kurzy zamerané na osobnostný rozvoj. Viera pochádza zo Slovenska, aktuálne žije a pôsobí v Prahe. Konzultuje v českom a slovenskom jazyku.