Viera Kliszová

| psychológ | terapeut |

Musíš vidieť ľudí takých, akí v skutočnosti sú, vidieť dobro, ktoré je prítomné v každom z nich a pomôcť im, aby ho aj oni v sebe objavili.

Viera vyštudovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a ukončila dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Pracovala individuálne aj skupinovo s ľuďmi trpiacimi závislosťou v Psychiatrickej liečebni a s obeťami domáceho násilia v Intervenčnom centre, spolupracovala aj so súkromnou Pedagogicko-psychologickou poradňou a s Psychosomatickým centrom. Teraz vedie vlastnú privátnu prax v Prahe. Absolvovala niekoľko vzdelávacích kurzov, konkrétne kurz Aktuálne poznatky o liečbe depresie; Edukatívna rodičovská terapia - adleriánsky prístup; Sexuálne zneužívanie - interdisciplinárny pohľad; Rodina v kontexte domáceho násilia; Domáce násilie a rodinné právo; Úvod do problematiky trestného konania v kontexte domáceho násilia; Sexualita; Poruchy príjmu potravy; Odborný seminár ADHD - multidisciplinárna téma a workshop Ako efektívne pracovať s neverou v individuálnej a párovej terapii/poradenstve. Viera pochádza zo Slovenska, aktuálne žije a pôsobí v Českej republike, kde získala Osvedčenie o vykonaní skúšky z českého jazyka a je riadnou členkou Českej asociácie pre psychoterapiu. S Human Dynamic Europe spoluprapcuje ako psychologička a psychoterapeutka v Prahe. Konzultuje v českom a slovenskom jazyku.

 „Ponúkam svoje vzdelanie, skúsenosti, záujem a čas, aby som svojim klientom pomohla zlepšiť kvalitu ich života. Pracujem s klientmi, ktorí trpia psychickými ťažkosťami (strach, úzkosti, depresie, stres, vzťahové problémy, a pod.) alebo by si radi „len“ viac rozumeli a rozvíjali sa. Spoločne hľadáme dynamiku a súvislosti v ich životnom príbehu, vo vzťahoch a situáciách, ktorými prešli a aktuálne prechádzajú.“