Veronika Holíková

| konzultant | psychológ |

V momente, kedy si uvedomíte dôležitosť lásky voči sebe samým, prestanete zraňovať ostatných.
<Thich Nhat Hanh>

Veronika sa vo svojej vyše 12-ročnej profesionálnej kariére venuje širokému záberu aktivít a smerov. Kľúčovým je jej postoj, že každá naša skúsenosť, či už náročná alebo príjemná, má svoj význam, svoju hĺbku a svoj odkaz. Vo svojej praxi sa preto venuje jednotlivcom, ktorých zaujíma osobnostný rozvoj, prekonávanie vnútorných prekážok, rozhodovanie, práca s úzkosťou, závislosťami či depresívne stavy. Dokončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej terapii, ktorej dôležitou súčasťou je práca s telom, so snami či vnútornými kritikmi. Jednotlivcov vníma v ich širších kontextoch – vzťahoch, rodinách, či v kultúre, v ktorej žijú, a preto považuje za dôležité prinášať viac uvedomenia o tom, ako nás kontext a prostredie tvarujú do súčasnej podoby.

Jej cieľom je prinášať viac svetla do tých našich častí, ktoré sú nepoznané alebo zavrhované. Veronika pracuje tiež s pármi a skupinami. Zaujíma ju dynamika konfliktov a rada sprevádza páry aj skupiny hľadaním spoločného konsenzu a riešení. V rámci školení a workshopov lektoruje témy zvládania stresu a úzkosti, nastavovania hraníc a efektívnej komunikácie. Žije hodnotami rovnosti, diverzity, láskavosti, poznania a služby, ktoré sa snaží uplatňovať aj v mimovládnych organizáciách.

„Vo svojej práci sa zameriavam na transformáciu klientovho potenciálu a cestu smerom k väčšej celistvosti a uvedomeniu. Dôverujem, že krízy, strach či sebakritika sú výzvy, ktoré môžeme premeniť v zlato. Častokrát naše neuvedomené signály, sny alebo telesné symptómy skrývajú iný typ múdrosti, ktorý čaká na svoje odkrytie. Rada klientov sprevádzam na ceste hľadania a cez ich príbehy znovu objavujem múdrosť života a silu nášho zámeru. Mám rada more, život, cesty a zmeny."