Veronika Holíková

| psychológ | konzultant |

Zmyslom nášho života je byť šťastný.
<Dalai-Lama>

Veronika svoju kariéru rozbehla v neziskovom sektore ešte počas štúdia. Po absolvovaní katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pokračovala v rozvoji poradenských a diagnostických zručností v klinicko-psychologickej ambulancii v českom Moste. Zároveň sa vzdelávala na Inštitúte procesorientovanej psychológie, kde rozvíjala svoje psychoterapeutické schopnosti. Svoje kompetencie rozširovala aj v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých a v práci s marginalizovanými skupinami. Ukončila tréningy krízovej intervencie, kariérneho poradenstva, mediácie a Cevey Systems Business Leadership Coaching zameraný na výkon riadiacich zamestnancov.

V Human Dynamic Veronika pôsobí ako konzultantka, psychologička a trénerka. Venuje sa poradenstvu jednotlivcov, párov a skupín. Vyhľadávajú ju klienti, ktorí sa chcú venovať témam rozhodovania, vnútorných prekážok, nedostatku sebavedomia, či úzkosti. V súčasnosti sa venuje poradenstvu, kariérnemu koučingu, vedeniu tréningových programov, ako aj práci s marginalizovanými skupinami spoločnosti. Jej vášňou je riešenie konfliktov a mediácia. Hovorí a konzultuje v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

"Vo svojej práci sa zameriavam na transformáciu klientovho potenciálu v jeho silné stránky a kvality. Dôverujem, že strach, konflikty či sebakritika sú výzvy, ktoré môžeme premeniť v zlato. Častokrát naše neuvedomené signály, sny alebo telesné symptómy skrývajú iný typ múdrosti, ktorý čaká na svoje odkrytie. Rada klientov sprevádzam na ceste hľadania, cez ich príbehy znovu objavujem múdrosť života a silu nášho zámeru. Mám rada more, život, cesty a zmeny."