Eliška Čejková

| psychológ | konzultant |

Eliška vyštudovala jednoodborové programy Psychológiu a Český jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne a v súčasnosti si ukončuje postgraduálne štúdium v odbore Psychológia so zameraním na medzinárodný výskum osobnej pohody, životných hodnôt a sociálneho kapitálu u vysokoškolských študentov.
 
Svoje skúsenosti nadobudla v Krízovom centre pre deti a dospievajúcich v Brne a ako školská psychologička na Základnej škole v Blansku. Momentálne pôsobí ako školská psychologička v Brne a venuje sa poradenstvu a individuálnej psychoterapii dospelých klientov a detí. Poskytuje pomoc nielen ľuďom s ťažkosťami, ale aj tým, ktorých zaujíma rozvoj ich osobnosti a chcú sa lepšie poznať. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik Českého inštitútu PCA (Person-Centered Approach) Brno „Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta“ a získala diplom „Psychoterapeut pre prístup zameraný na klienta“. Eliška konzultuje v českom a anglickom jazyku v Brne.
 

„Na stretnutiach s klientami nevystupujem ako expert na ich život, ale prostredníctvom ich sprevádzania v bezpečnom prostredí sa spoločne snažíme objaviť ich potenciál k zlepšeniu vlastného života. Verím, že schopnosťou rastu a naplňovaním svojich možností disponuje každý človek a mojim cieľom je byť mu sprievodcom a partnerom v tomto hľadaní. Svoj voľný čas rada trávim aktívne, či už cestovaním, prechádzkami v prírode, cvičením jógy, varením a pečením alebo inou kreatívnou činnosťou.“