Eliška Šimurková

| psychológ | terapeut |

Eliška vyštudovala jednoodborové programy Psychológiu a Český jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Vzdelanie si rozšírila absolvovaním postgraduálneho štúdia v odbore Psychológia. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala medzinárodnému výskumu osobnej pohody, životných hodnôt a sociálneho kapitálu u vysokoškolských študentov.
 
Svoje skúsenosti nadobudla v Krízovom centre pre deti a dospievajúcich v Brne a ako psychologička na Základnej škole. Momentálne pôsobí ako školská psychologička v Brne a súčasne sa vo svojej súkromnej praxi venuje poradenstvu a individuálnej psychoterapii dospelých klientov a detí. Poskytuje pomoc nielen ľuďom s ťažkosťami, ale aj tým, ktorých zaujíma rozvoj ich osobnosti a chcú sa lepšie poznať. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik Českého inštitútu PCA (Person-Centered Approach) Brno „Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta“ a získala diplom „Psychoterapeut pre prístup zameraný na klienta“. V súčasnej dobe si dokončuje supervízorský výcvikový program „Výcvik supervízorov pre poradenstvo a psychoterapiu zameranú na klienta“. Eliška konzultuje v českom a anglickom jazyku v Brne.
 
„Na stretnutiach s klientami nevystupujem ako expert na ich život, ale prostredníctvom ich sprevádzania v bezpečnom prostredí sa spoločne snažíme objaviť ich potenciál k zlepšeniu vlastného života. Verím, že schopnosťou rastu a naplňovaním svojich možností disponuje každý človek a mojim cieľom je byť mu sprievodcom a partnerom v tomto hľadaní. Svoj voľný čas rada trávim aktívne, či už cestovaním, prechádzkami v prírode, cvičením jógy, varením a pečením alebo inou kreatívnou činnosťou.“