Jan Martínek

| psychológ | terapeut |

Jan vyštudoval sociálnu prácu na Filozifickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Absolvoval dlhodobý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickej psychoterapii a niekoľko ďalších kratších výcvikov a školení. Od roku 2010 sa venuje súkromnej terapeutickej praxi, najskôr v Prahe a neskôr v Roudnici nad Labem. Zároveň je konzultantom pre oblasť zdravotníctva a sociálnych služieb Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, Ministerstva zdravotníctva ČR a Úradu vlády ČR. Pomáha klientom s pocitmi úzkosti, smútku, neistoty, s problémami v partnerských a iných vzťahoch. Práca Jana je založená na viere, že každý jednáme, ako najlepšie vieme a keby sme to vedeli lepšie, urobíme tak. Ďalej na rešpekte k právu klienta zvoliť si vlastnú cestu a na presvedčení, že každý je odborníkom na svoj život a terapeutova rola spočíva v nasmerovaní a podpore.