Katarína Bogáňová

| konzultant | CRM |

Každý si je strojcom svojho šťastia.

Katarína aktuálne pôsobí ako konzultantka a psychologička, pričom sa venuje najmä prvému kontaktu s klientmi, následnej starostlivosti a tiež krízovej intervencii na nonstop pohotovostnej linke. Skúsenosti nadobudla pôsobením vo viacerých centrách sociálnych služieb, kde sa venovala aj práci so zamestnancami a prevencii syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Dva roky pracovala ako lektor, mentor a manažment konzultant v oblasti komunikácie, motivácie a obchodnej stratégie. Vďaka svojmu prirodzenému záujmu podporovať a starať sa o kolegov sa jej vždy naskytla príležitosť podieľať sa na rôznych HR aktivitách smerujúcich k stabilizácii zamestnancov. Svoje skúsenosti z rôznych pracovných pozícií a firiem vníma ako svoje najväčšie zdroje, a to nie len v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Absolvovala 2-ročný rozvojový a terapeutický výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách STAR podľa modelu Virginie Satirovej. Hovorí slovensky a anglicky.

„Verím, že ak chceme čokoľvek v našom živote zmeniť, musíme začať od seba. Neznamená to však pre mňa, že smerom k zmene musíme kráčať sami. Napĺňa ma, byť sprievodcom druhých na ich ceste k pozitívnej zmene. Vždy ma to niečomu novému naučí a učiť sa pre mňa znamená rásť.“