Katarína Bogáňová

| psychológ | EAP konzultant |

Každý si je strojcom svojho šťastia.

Katarína aktuálne pôsobí ako konzultantka a psychologička, pričom sa venuje prvému kontaktu s klientmi a krízovej intervencii na nonstop pohotovostnej linke. Zároveň pracuje so skupinami ako lektor, mentor a facilitátor. Pomáha tímom budovať tímovú kultúru, zefektívňovať tímovú dynamiku, posilňovať pracovné vzťahy a kalibrovať pracovné činnosti k ich najvyššej efektivite. Pracovným tímom tiež pomáha prekonávať ťažké, kritické či nepredvídateľné situácie a poskytuje skupinovú krízovú intervenciu.

Skúsenosti nadobudla pôsobením vo viacerých centrách sociálnych služieb, kde sa venovala aj práci so zamestnancami a prevencii syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Pracovala tiež ako lektor, mentor a konzultant pre manažérov v oblasti komunikácie, motivácie a obchodnej stratégie vo výrobných spoločnostiach. Vďaka svojmu prirodzenému záujmu podporovať a starať sa o kolegov sa podieľala na rôznych HR aktivitách smerujúcich k stabilizácii zamestnancov a budovaniu firemnej kultúry. Svoje skúsenosti z rôznych pracovných pozícií a firiem vníma ako svoje najväčšie zdroje, a to nie len v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Ukončila 2-ročný rozvojový a terapeutický výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách STAR podľa modelu Virginie Satirovej. Je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej pod supervíziou PhDr. Hany Ščibranyovej. Hovorí slovensky a anglicky.

„Verím, že ak chceme čokoľvek v našom živote zmeniť, musíme začať od seba. Napĺňa ma, byť sprievodcom druhých na ich ceste k pozitívnej zmene. Vždy ma to niečomu novému naučí a učiť sa pre mňa znamená rásť.“