Anna Sovičová

| psychológ | konzultant |

Mojím mottom je život.

Anna absolvovala štúdium na katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do psychologickej praxe vstúpila prostredníctvom práce so sociálne slabšími. Venovala sa rozvoju ich nevyužitých zdrojov tak, aby našli svoje miesto v spoločnosti a zároveň vlastnú spokojnosť. Viac ako 15 rokov sa venuje širokému spektru poradenstva a v Human Dynamic pôsobí ako psychologička a konzultantka v Košiciach. V rámci svojej práce sa v súčasnosti zaoberá najmä poradenstvom a terapiou v oblasti partnerských a rodinných vzťahov, výchovy a najmä znovuobjavovaniu porozumenia a dôvery. Takisto sa venuje rozvoju komunikačných a vzťahových zručností, zvládaniu záťaže a stresu, poruchám spôsobených úzkosťou, ako aj dlhodobejšiemu rozvoju osobnostného potenciálu s cieľom dosiahnuť uspokojivé sebahodnotenie, vnútornú vyrovnanosť a harmóniu. Má skúsenosti v oblasti vzdelávania a lektorovania detí, dospievajúcich, dospelých, taktiež s arteterapiou, hipoterapiou, canisterapiou a biblioterapiou.

Anna je absolventkou viacerých dlhodobých psychoterapeutických výcvikov, ktoré sú svojou pestrosťou zamerané na rozličné spôsoby ako na človeka nazerať a spolupracovať s ním. Okrem systematického sebarozvoja v oblasti psychoterapie dokončila výcvik Business Leadership Coaching zameraný na výkon lídrov a v práci s klientmi využíva aj koučovací prístup a koučingové nástroje.

„Môj individuálny štýl opísal niekto ako vnímavý a prijímajúci, súcitný a plný života. Nachádzam sa v tom a teším sa z tohto pohľadu. Ja sama sa považujem za zanieteného idealistu, aj keď to, čomu verím nepresadzujem presviedčaním, ale s otvorenosťou a pokorou k inakosti názorov. Verím, že srdce je spoľahlivejším kompasom ako rozum. Priala by som si, aby sme všetci mali odvahu opustiť to, čo nás obmedzuje a neprináša nám radosť do života. Mám skúsenosť, že cez zranenie a bolesť môže do nás vstúpiť svetlo a nové poznanie. Každý z nás sa môže stať priestorom, v ktorom všetko ostatné kvitne a prospieva. Byť toho súčasťou je požehnaním. Svoje naplnenie hľadám a nachádzam vo vzťahoch a aktivitách, ktoré sú späté s dokonalosťou prírody, jej citlivým objavovaním a ochranou. Ako dieťa som chcela zmeniť svet, ale pochopila som, že môžem meniť iba seba. A svet okolo mňa sa zmenil sám."