Hannah Ondruška

| psychológ | terapeut |

Mojím mottom je život.

Hannah sa v rámci svojej vyše 20-ročnej práce s klientmi zaoberá širokou paletou otázok, ktoré sú so životom nevyhnutne prepletené v každej jeho etape. Zaoberá sa vzťahmi vo všetkých ich súvislostiach, či už sú partnerské, rodičovské, profesijné alebo sú súčasťou zložitejšej situácie vytvorenej napríklad vznikom novej rodiny po rozvode. Cieľom je znovuobjavovanie vzájomného porozumenia a dôvery. Vo svojom prístupe reflektuje náročnosť súčasného životného tempa, ktoré praje nárastu porúch spôsobených stresom a úzkosťou, kde používa komplexné metódy vedúce k uvoľnenému a harmonickému prežívaniu. Venuje sa aj rozpoznávaniu a odkrývaniu individuálnych kvalít každého človeka, s cieľom kráčať k naplnenému a radostnému životu. Vytvára si celostný obraz o ľudskej bytosti a zohľadňuje aj prepojenie tela a psychiky. Rozpoznávanie psychosomatických súvislostí je dôležitá súčasť jej prístupu. Do psychologickej praxe vstúpila prostredníctvom práce so sociálne slabšími. Je absolventkou viacerých dlhodobých psychoterapeutických výcvikov, ktoré sú svojou pestrosťou zamerané na rozličné spôsoby ako na človeka nazerať a spolupracovať s ním. Konzultuje v slovenskom a anglickom jazyku.
 
„Môj individuálny štýl opísal niekto ako vnímavý a prijímajúci, súcitný a plný života. Ja sama sa považujem za zanieteného idealistu, aj keď to, čomu verím nepresadzujem presviedčaním, ale s otvorenosťou a pokorou k inakosti názorov. Verím, že srdce je spoľahlivejším kompasom ako rozum. Priala by som si, aby sme všetci mali odvahu opustiť to, čo nás obmedzuje a neprináša nám radosť do života. Mám skúsenosť, že cez zranenie a bolesť môže do nás vstúpiť nové poznanie. Každý z nás sa môže stať priestorom, v ktorom všetko ostatné kvitne a prospieva. Byť toho súčasťou je požehnaním. Svoje naplnenie hľadám a nachádzam vo vzťahoch a aktivitách, ktoré sú späté s dokonalosťou prírody, jej citlivým objavovaním a ochranou. Ako dieťa som chcela zmeniť svet, ale pochopila som, že môžem meniť iba seba. A svet okolo mňa sa začal meniť sám."