Kvetoslava Sarvašová

| kouč | lektor |

Vlny nezastavíš, ale môžeš sa naučiť surfovať.
<Jon Kabat-Zinn>

Kvetoslava je profesionálny kouč a lektor, ktorý využíva dlhoročné skúsenosti v top manažmente zahraničných korporácií, znalosti nadobudnuté v špecializovaných tréningoch a svoje silné stránky. Aktuálne pôsobí ako lektorka soft skills, mentorka a koučka, pričom poskytuje školenia a tréningy pre štátne aj súkromné inštitúcie i jednotlivcov, koučovanie firemných aj individuálnych klientov a poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vo svojej práci využíva koučovací prístup, interaktívne metódy a tiež metódu znižovania stresu pomocou všímavosti, keďže je aj lektorkou programu MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction. Verí, že najlepšie si dokážeme pomôcť či posunúť sa vďaka svojím vlastným vnútorným zdrojom, ktoré však často nevidíme. Školí a koučuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Moje pracovné krédo: „Celý život pracujem s ľuďmi. Budujem na tom, čo som si odžila za dlhé roky v korporáciách, ale aj na najnovších poznatkoch neurovedy. Verím, že každý človek má svoj potenciál, vlastné zdroje a jedinečnú životnú cestu. Pomáham ľuďom, aby si dokázali lepšie uvedomiť svoju realitu, definovať si zmysluplné ciele a nájsť cestu k šťastiu, spokojnosti a plnému využitiu svojho  potenciálu. Verím, že zmena je možná, a sama si ňou neustále prechádzam.“

Po ukončení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v oblasti jazykov, Kvetoslava začala svoju kariéru v krajinách Blízkeho Východu a v Nemecku, ktoré neskôr vymenila za jednu z prvých zahraničných korporácií, ktoré investovali na Slovensku. V pozícii personálnej riaditeľky pracovala s medzinárodnými tímami nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Českej republike a Srbsku. Neskôr absolvovala tréning Lektor, Akadémiu koučovania a kvalifikáciu Mindfulness Academy Solterreno. Kedysi ako manažérka, dnes ako lektorka či koučka sa z oboch svetov usiluje zdieľať so svojimi klientami to najužitočnejšie, ci už osobne alebo v online prostredí.