Emma Kiss Csala

| psychológ | terapeut |

Človek si má vybrať a nie prijať svoj osud.
<Paulo Coelho>

Emma sa vo svojej praxi venuje deťom, dospievajúcim i dospelým. Rada otvára témy, ktoré sa týkajú výchovného poradenstva, vzťahov a prežívania ťažších, emočne nabitých životných situácií. Svoju prax získala v oblasti poradenskej psychológie a diagnostiky detí v rôznych psychologických centrách. Vo svojej práci sa stretáva s ľuďmi, ktorých trápia traumatické udalosti zo života, úzkostné stavy a pocity bezmocnosti.

Emma je pred ukončením Kognitívno-behaviorálneho psychoterapeutického výcviku. Špecializuje sa na prácu s úzkosťou, strachom a fóbiami, kde sa človek môže stať obeťou svojich myšlienok a prežívania. Je certifikovanou EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psychoterapeutkou, ktorá pracuje so spracovávaním traumatických udalostí, ťažkých životných situácií alebo zranení z raného detstva. Pre prácu s rodinou a s deťmi využíva vedomosti z ďalších vzdelávaní, ako napr. Integrovaná terapia hrou, Obrazy v piesku a Rodinná terapia prepojená s EMDR. Konzultuje v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

„Byť nápomocná a počúvať životné príbehy iných ľudí bolo vždy mojou srdcovou záležitosťou a som vďačná, že mám možnosť v tomto duchu vykonávať aj svoju prácu. Teším sa, ak pomocou mojich vedomostí a zručností klienti získajú niečo naviac do svojich životov a prinesie im to pozitívnu zmenu. Ich napredovanie mi dáva energiu do života.“