Tatiana Čorbová

| psychológ | terapeut |

Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový sen
<C.S.Lewis>

Magisterské štúdium psychológie absolvovala Tatiana na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas štúdia bola zapísaná do programu Erasmus v Mníchove v odbore Psychology in Learning Science. V priebehu vysokej školy pôsobila tiež ako dobrovoľník v internetovej poradni pre mladých, ďalej v detskom domove či rôznych aktivitách pre deti a mládež. Ako študent praxovala na psychiatrickom oddelení v nemocnici a v pedagogicko-psychologickom centre, kde sa venovala najmä diagnostike detí. Po ukončení vysokej školy vykonávala prax v psychiatrickom stacionári. Ďalšie pracovné skúsenosti nabrala v pedagogicko-psychologickom centre, kde sa venovala poradenstvu dospelým, diagnostike a terapii deti a mladistvých. Je frekventantkou dlhodobého terapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii, absolvovala vzdelávací kurz smútkového poradenstva v neziskovej organizácii Plamienok či kurz krízovej intervencie.

Na svojej práci si najviac vážim, keď mi druhý človek otvára príbeh jeho života. Snažím sa spolu s ním odhaliť jeho svetlé a silné stránky, a zároveň sa nebáť pozrieť aj na tie menej svetlé, ktoré môžu byť bolestivé. V mojom živote sa riadim heslom, „nie je čas strácať čas“, a preto sa snažím robiť veci naplno a byť vďačná za všetko, čo mám.“