Natália Slosiarová

| administratívny asistent |

Mladosť končí, keď končí egoizmus; zrelosť začína, keď človek žije pre ostatných.
<Herman Hesse>

Natália ukončuje bakalársky stupeň na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde sa špecializuje na právo informačných technológií a právo duševného vlastníctva. Dynamická práca je jej blízka, a preto ju práca v Human Dynamic, kde má na starosti administratívnu podporu a reportingovú agendu baví. Okrem toho sa venuje prekladom a jazykovej korektúre v angličtine a slovenčine, a pracuje aj v advokátskej kancelárii. Hovorí slovensky a anglicky.