Mishel Spurná

| Head of Reporting | konzultant |

Samých seba by sme mali milovať a vážiť si rovnako, ako si vážime a milujeme druhých.

Mishel nepozná slová ako „nedá sa“, „nemôžem“ a „nemáme“. Vo všetkom a v každom vidí svetlú stránku a novú príležitosť. V Human Dynamic využíva svoje sociálne, komunikačné a organizačné zručnosti ako Account Executive a EAP konzultant pri manažmente vzťahov a starostlivosti o firemných klientov.

Aby lepšie porozumela ľuďom a vedela pomáhať druhým, získala Magisterský titul zo Sociálnej práce na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a prácu v pomáhajúcej profesií berie ako svoje životné poslanie. Počas svojho pracovného života nazbierala skúsenosti na oddelení ľudských zdrojov v medzinárodnej spoločnosti, kde pracovala s multikultúrnymi tímami, tiež ako líderka tímu klientskej podpory, aj v oblasti marketingu a prieskumu trhu.

„Všetky kroky ma viedli na toto miesto v živote, v ktorom som šťastná, spokojná a naplnená. Práca s ľuďmi a pre ľudí ma baví a napĺňa a viem, že by som nikde inde nebola spokojnejšia. Som vďačná za každý nový deň, novú príležitosť, nový kontakt a novú výzvu“