Mishel Spurná

| Kariérový poradca | lektor |

Samých seba by sme mali milovať a vážiť si rovnako, ako si vážime a milujeme druhých.

Mishel je vyštudovaná sociálna pracovníčka a krízová interventka. Venuje sa vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov korporácií, ako aj krízovej intervencii na pracovisku a mimo pracoviska. Jej obľúbenými témami sú komunikačné, organizačné a sociálne zručnosti, ako aj oblasť kariérovej orientácie.

Aby lepšie porozumela ľuďom a vedela pomáhať druhým, získala Magisterský titul zo Sociálnej práce na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a prácu v pomáhajúcej profesií berie ako svoje životné poslanie. Počas svojho pracovného života nazbierala skúsenosti na oddelení ľudských zdrojov v medzinárodnej spoločnosti, kde pracovala s multikultúrnymi tímami, tiež ako líderka tímu klientskej podpory, aj v oblasti marketingu a prieskumu trhu. Mishel sa venuje aj podpore detí a teenagerov pri príprave na výber budúceho povolania a kariéry.

„Práca s ľuďmi je pre mňa poslaním aj koníčkom. Teší ma pomáhať, zdieľať svoje znalosti a skúsenosti s inými a podporovať ich na ceste spoznávania seba samých.“