Gabriela Pokorná

| konzultant | psychológ |

Keď sme dostatočne vnímaví, zistíme, že každý deň je plný inšpirácií a príležitostí učiť sa.

Gabriela sa venuje individuálnej práci s dospelými a deťmi. Viac ako 6 rokov sa špecializuje na výchovné poradenstvo, sprevádza ženy v čase ich tehotenstva, prípravy na pôrod, ako aj prípravy rodiny na príchod nového člena. Rešpektuje individualitu vývinu dieťaťa a rodičov povzbudzuje k zdravej výchove s láskou a hranicami. Svoju prax v tejto téme nadobudla v práci poradenskej psychológie a diagnostiky detí a mladistvých, kedy boli jej klientmi buď deti alebo rodina ako celok. Gabriela získala skúsenosti aj pri tvorbe súdnoznaleckých posudkov, kedy bola častou témou starostlivosť o dieťa v procese rozvodu alebo rozchodu rodičov.

Špecializuje sa aj na krízovú intervenciu pri samovražedných myšlienkach, pri strate blízkej osoby a pri akejkoľvek inej situácii, ktorú klient vyhodnotí ako krízovú. Počas konzultácií sa veľmi často stretáva s témou úzkosti, vnútornej neistoty a nízkej sebadôvery. Ďalšou témou, s ktorou posledné obdobie pracuje, je domáce násilie. Skúsenosti v tejto oblasti nadobudla počas práce krízovej poradkyne. Gabriela ukončila dlhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik Person Centered (Rogerian) Therapy (Poradenstvo a psychoterapia zameraná na osobu). Konzultuje v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

„Fascinuje ma individualita a jedinečnosť ľudí. Verím, že každý z nás je najväčším odborníkom samého seba, a to aj v situáciách, kedy prežíva chaos a rozuzlenie nemá na dosah. Pracujem preto tak, aby klient dokázal znovu objaviť silu a odvahu v sebe. Som presvedčená, že každý máme potenciál sa rozvíjať, osobnostne rásť a napredovať. Verím, že kríza znamená pre každého niečo iné a preto povzbudzujem mojich klientov, aby nezľahčovali svoje ťažkosti a skutočne dôverovali svojim pocitom. Najviac sa učím od klientov a od ľudí vo svojom okolí, ktorí ma dennodenne inšpirujú svojimi príbehmi a životmi. Vo voľnom čase sa venujem manželovi, synovi, cvičím jógu a cestujem po svete. Milujem zvieratá, dobré jedlo a nadčasové knihy.“