Gabriela Pokorná

| psychológ | terapeut |

Keď sme dostatočne vnímaví, zistíme, že každý deň je plný inšpirácií a príležitostí učiť sa.

Gabriela sa venuje individuálnej práci s dospelými a deťmi. Viac ako 6 rokov sa špecializuje na výchovné poradenstvo, sprevádza ženy v čase ich tehotenstva, prípravy na pôrod, ako aj prípravy rodiny na príchod nového člena. Rešpektuje individualitu vývinu dieťaťa a rodičov povzbudzuje k zdravej výchove s láskou a hranicami. Svoju prax v tejto téme nadobudla v práci poradenskej psychológie a diagnostiky detí a mladistvých, kedy boli jej klientmi buď deti alebo rodina ako celok. Gabriela získala skúsenosti aj pri tvorbe súdnoznaleckých posudkov, kedy bola častou témou starostlivosť o dieťa v procese rozvodu alebo rozchodu rodičov.

Špecializuje sa aj na témy úzkostí, nízkej sebadôvery, nedostatočnej sebaistoty, emocionálneho preťaženia, ako aj na krízovú intervenciu pri traumatických zážitkoch, samovražedných myšlienkach, pri strate blízkej osoby a pri akejkoľvek inej situácii, ktorú klient vyhodnotí ako krízovú. Ďalšou témou, s ktorou posledné obdobie pracuje, je domáce násilie. Skúsenosti v tejto oblasti nadobudla počas práce krízovej poradkyne. Gabriela pracuje aj s pármi v podobe párového poradenstva a terapie.  Sprevádza ich a pomáha im zvládnuť turbulentné obdobie vo vzťahu, osvojiť si nové spôsoby zvládania konfliktov a neraz pracuje s novými rodičmi, ktorí sa pokúšajú nájsť rovnováhu v rodinnom fungovaní. Ukončila dlhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik Person Centered (Rogerian) Therapy (Poradenstvo a psychoterapia zameraná na osobu) a momentálne je frekventantou EMDR výcviku v psychotraumatológii a výcviku párovej terapie Gottmanovho Inštitútu. Konzultuje v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

„Fascinuje ma individualita a jedinečnosť ľudí. Verím, že každý z nás je najväčším odborníkom samého seba, a to aj v situáciách, kedy prežíva chaos a rozuzlenie nemá na dosah. Pracujem preto tak, aby klient dokázal znovu objaviť silu a odvahu v sebe. Som presvedčená, že každý máme potenciál sa rozvíjať, osobnostne rásť a napredovať. Verím, že kríza znamená pre každého niečo iné a preto povzbudzujem mojich klientov, aby nezľahčovali svoje ťažkosti a skutočne dôverovali svojim pocitom. Najviac sa učím od klientov a od ľudí vo svojom okolí, ktorí ma dennodenne inšpirujú svojimi príbehmi a životmi. Vo voľnom čase sa venujem manželovi, synovi, cvičím jógu a cestujem po svete. Milujem zvieratá, dobré jedlo a nadčasové knihy.“